Talent can’t be taught, but it can be awakened

Sinds november 2018 mag ik mij gecertificeerd TMA professional noemen. Wat is dit een mooi instrument!

TMA staat voor Talent Management Analyse. Aan de hand van een vragenlijst met stellingen worden drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten in kaart gebracht. De analyse is gebaseerd op de behoefte theorie van Murray. De drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten zijn belangrijke factoren die je aanzetten tot gedrag – of juist remmen. Gedrag wordt niet alleen bepaald door het “kunnen” (competenties en cognitieve capaciteiten) en “moeten” (omgeving en context), maar vooral ook door het “willen” (drijfveren en talenten; wie je (van nature) bent).

Het sluit aan bij mijn eigen kijk op het potentieel en de ontwikkelruimte van iemand. Iedereen heeft talenten en je bent het meest gemotiveerd en effectief wanneer je focust op het (nog) beter maken van die punten. Je sluit aan bij dat wat er al is. Als je vanuit intrinsieke motivatie ontwikkelt dan ben je het meest kansrijk. De TMA gebruikt een positieve insteek: alle 22 drijfveren hebben 2 talenten, aan beide kanten van een drijfveeras 1. Het midden van een drijfveer kun je zien als een talent op zich; je kan dan van beide kanten van een drijfveer (een deel) inzetten. Dat vind ik een van de mooie dingen aan de TMA; hoe kun je dat wat je zelf wellicht negatief labelt als een talent zien.

Talent can’t be taught, but it can be awakened. – Wallace Stegner

Tijdens mijn trainingstraject heb ik met een aantal collega’s TMA gesprekken gevoerd. Zij zijn enthousiast met het inzicht dat zij krijgen in hun eigen behoeftes (voorkeursgedrag). In het begin van de gesprekken is er vaak nog wat verwarring over getoond gedrag en behoefte. Bijvoorbeeld: ik heb als talent “geduldig” t.a.v. de drijfveer “energie&actie” maar ik gedraag me altijd heel “ondernemend”. Ik herkende dat in eerste instantie niet maar na doorvragen kwam ik er achter dat ik me dan wel zo gedraag maar behoefte heb aan wat anders (geduld, rust). Door de toelichting van een TMA professional help je voorkeursgedrag herkennen en erkennen. Naast inzicht in talenten hebben we in de pilot bij bol.com ook 360 graden feedback uitgevraagd t.a.v. gedragsvoorbeelden horend bij een aantal kritische competenties (gewenst gedrag) voor hun rol. Collega’s zien hoe ze matchen met hun huidige rol (vanuit talenten (TMA)) en hoe ze performen (vanuit getoond gedrag (feedback)) en waar er ontwikkelruimte is. Vanuit de TMA kun je  verder helpen met een ontwikkeladvies; de analyse geeft ook iemands leerstijl voorkeuren weer.

Naast de gesprekken in ons pilot traject heb ik de TMA inmiddels bij een aantal coachees kunnen toepassen die een loopbaanvraag hebben. Het geeft inzicht in passende competenties en rollen vanuit talent/aanleg. Het laat ook zien waar je minder aanleg voor hebt en minder affiniteit mee hebt en waarschijnlijk ook minder energie van krijgt. Het advies vanuit de TMA is met taken die bij die competenties horen selectief om te gaan. Ik heb ervaren dat je daarnaast ook in gesprek kan gaan hoe je andere talenten kan inzetten om dat wat er vanuit de competentie gevraagd wordt te bereiken.

Ik kijk er naar uit nog meer bol.com collega’s en coachees inzicht te geven in hun drijfveren en talenten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *